avatar

Huỳnh Phong

Giới thiệu

Phong là người viết nội dung tại HelloBacsi – MarryBaby với hơn 3 năm kinh nghiệm. Các nội dung thế mạnh của bạn là Sức khỏe tinh thần – Tâm lý học – Mẹ và Bé – Sức khỏe đời sống gia đình.

Trong quá trình truyền tải nội dung đến độc giả của mình, Phong luôn đảm bảo mức độ chính xác về nội dung thông qua việc trích dẫn nguồn thông tin uy tín và đảm bảo y khoa. Song song đó, Phong vẫn đang học hỏi thêm từ các đồng nghiệp để cải thiện và phát huy khả năng hành văn của mình, để đọc giả của bạn có được lượng thông tin một cách nhanh và chính xác.