Các cột mốc phát triển quan trọng của trẻ 10 tuổi

Lượt xem: 2.243
Đăng ngày: 05/05/2017 bởi Thế Hòa

Ở tuổi này, trẻ ngày càng thông thạo với các kỹ năng thể chất và trưởng thành hơn trong suy nghĩ và lý luận. Trẻ vẫn cần sự hỗ trợ và bảo vệ của cha mẹ, tôn trọng ý kiến của cha mẹ, mặc dù ở một số trẻ bắt đầu thể hiện sự khó chịu với những áp đặt của người lớn.