trang cá nhân của Yến Như
  • Hạnh phúc từ con Hạnh phúc từ con
    Đối với Mẹ sự xuất hiện của con là cả một sự nhiệm màu và là một đặc ân lớn mà Thượng Đế đã ban tặng cho Mẹ. 9 tháng 11 ngày thai...
    27/01/2016 09:01
    • 1 love
    • 1 bình luận