trang cá nhân của Vuumyka
  • Con đã lớn ròi Con đã lớn ròi
    Làm cha lầm mẹ hãy cản thận lòi ân tiến nói trước mật con trẻ?
    22/04/2016 00:04
    • 2 love
    • 1 bình luận
  • Con khoe roi mẹ oi Con khoe roi mẹ oi
    Do thòi Tuyết náng nóng hai chị em nhà mình cú nóng đi nóng lại mãi,giò thì khoé roi,mùng quá di?
    21/04/2016 23:04
    • 1 love
    • 0 bình luận
  • Tí nị đao bụng Tí nị đao bụng
    Nhìn con khóc mà mướn đúc tuần khúc ruột ?
    19/04/2016 21:04
    • 3 love
    • 3 bình luận
  • NÕI LO KHI MANG BẦU
    Nhỏ bạn mình hỡi khi đi khám thay tuần 36 em bé cân nạng 3 kg,bạn mình muốn biết em bé có Lón quá không ?tu vấn giúp nhe các mum?bác si không cân gian gì?
    15/04/2016 21:04
    • 0 love
    • 0 bình luận
  • Mang Thay
    Mình thấy người hàng xóm có bầu mói đước 10 tuần mà hay bị hằn hoi và sổ mũi vạy có ãnh Hương gì ói em bé không?
    15/04/2016 21:04
    • 0 love
    • 3 bình luận
  • Bé đang trong giai đoạn mọc răng
    Con gái mình đang giai đoạn mọc răng ,cho nên không chịu ăn,mỗi lần ăn như một cuộc chiến vậy? các mum có cách gì khắc phục không?
    23/03/2016 09:03
    • 1 love
    • 21 bình luận
Bé sơ sinh
Bé 3 tháng tuổi
Bé 4 tháng tuổi
Bé 5 tháng tuổi
Bé 6 tháng tuổi
Bé 7 tháng tuổi
Bé 8 tháng tuổi
Bé 9 tháng tuổi
Bé 11 tháng tuổi
Bé 1 tuổi
Bé 1 tuổi - 3 tháng
Bé 1 tuổi - 5 tháng
Bé 1 tuổi - 6 tháng
Bé 2 tuổi - 3 tháng
Bé 3 tuổi
Bé đang lớn > 4 tuổi