trang cá nhân của Trần Thị Thuý Kiều
  • Dành cho Kem Kem của mẹ ! Dành cho Kem Kem của mẹ !
    ...thế là Kem của mẹ đã tròn 32 tháng, 32 tháng không quá dài cũng không quá ngắn, là khoảng thời gian đủ để mẹ cảm nhận...
    21/06/2018 15:06
    • 1 love
    • 3 bình luận