trang cá nhân của Nguyễn Yến Ngọc
  • Bé nhà mình cũng thỉng thoảng nvậy. Những lúc đấy mình thường kiểm tra xem con có khó chịu j k. Nếu k thì mình sẽ đi đốt vía(cái này thì hơi buồn cười fải k n mà bé...
    14/12/2013 07:12
    • 1 love