trang cá nhân của thao moon
  • Em bị nghén khi mang thai tuần 4 và kéo dài đến nay
    Em bị nghén từ khi mang thai tuần 4 ấy ạ...đến bây giờ là sắp sang tuần thứ 7 rồi mà bị nghén dữ quá. Vậy làm cách nào để giảm nôn khi nghén ạ? Những biểu hiện khi nghén của em là: 1: Nôn...
    13/05/2014 11:05
    • 2 love
    • 9 bình luận