trang cá nhân của Thanh Thúy
 • Trẻ hay gồng mình rồi bị trớ
  Em bé nhà mình được 20 ngày mà mấy hm nay có hiện tượng gồng mình rồi bị trớ sữa ra í.mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn cho m với P/s: lần đầu làm mẹ
  27/03/2019 21:03
  • 0 love
  • 0 bình luận
 • Trẻ hay gồng mình rồi bị trớ
  Em bé nhà mình được 20 ngày mà mấy hm nay có hiện tượng gồng mình rồi bị trớ sữa ra í.mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn cho m với P/s: lần đầu làm mẹ
  27/03/2019 21:03
  • 0 love
  • 0 bình luận