trang cá nhân của Phamtoquyen
 • Mong con
  Em có kinh ngày 17/2 đến ngày 20/2 hết kinh đến bay giờ em vẫn chưa có kinh lại... (kinh nguyệt đều ) Thử que thì có 2 vạch , nhưng đi siêu âm trong giấy để nội mạc của e dầy 14mm,,1 tuần nữa mới...
  05/04/2019 10:04
  • 0 love
  • 0 bình luận
 • Mong con
  Em có kinh ngày 17/2 đến ngày 20/2 hết kinh đến bay giờ em vẫn chưa có kinh lại... (kinh nguyệt đều ) Thử que thì có 2 vạch , nhưng đi siêu âm trong giấy để nội mạc của e dầy 14mm,,1 tuần nữa mới...
  05/04/2019 10:04
  • 0 love
  • 0 bình luận