trang cá nhân của Trần Thị Kiều Oanh
  • Năm đầu đời của con - Thiên sứ của Cha Năm đầu đời của con - Thiên sứ của Cha
    Cha và mẹ nhớ rất rõ ngày sinh con ra mẹ như nằm giữa cửa tử thần cận kề..nhớ giây phút mẹ nằm vật vã hết cả nước ối,bác sĩ bảo mổ gấp.Cha con biết...
    11/12/2016 22:12
    • 4 love
    • 1 bình luận