trang cá nhân của Vy Nguyễn
  • Chuẩn bị cho bé vào lớp 1
    Bé nhà em năm sau là vô lớp 1 nên em cũng muốn tìm trung tâm dạy Toán tốt cho bé. Bé khá chậm nên em sợ vô năm sẽ không học kịp bạn bè rồi bị mất căn bản đâm ra chán. Ở nhà em cũng dạy cháu đếm...
    31/08/2017 14:08
    • 0 love
    • 13 bình luận