trang cá nhân của thanh vũ
  • Sau sinh các mẹ có kiêng khem được nhiều không?
    Sau khi sinh thì các mẹ có kiêng cữ nhiều không ạ? Chứ như em, tập 1 cũng kiêng được 2-3 tháng nhưng chắc sang tập 2 sẽ không kiêng được như vậy rồi? Nếu không kiêng được thì có ảnh hưởng về sau...
    28/08/2017 09:08
    • 1 love
    • 34 bình luận