trang cá nhân của trịnh thị hài
Bé sơ sinh
Bé 3 tháng tuổi
Bé 8 tháng tuổi