trang cá nhân của Lâm Minh Quang
  • Con gái Socola 5,5 tháng! Con gái Socola 5,5 tháng!
    Thế là đã gần nữa năm con ở bên ba mẹ rồi! Cảm giác lần đầu thấy con thật tuyệt vời. Lần đầu thay tả cho con, lần đầu cho con bú, lần đầu tắm con,..... Mọi thứ...
    26/01/2016 19:01
    • 1 love
    • 2 bình luận