trang cá nhân của lê mai
  • Tên đó hay đó chị ạ, ngoài ra em thấy tên Cảnh Minh hay Đăng Minh cũng hay mà ý nghĩa nữa. Mà chị đã xem xem tuối con hợp với bố mẹ chưa chị, cái này cũng quan trọng lắm đấy ạ. Hôm trước em cũng...
    20/07/2017 09:07
    • 0 love