trang cá nhân của My Đỗ
  • Bao nhiêu tuần có phôi và tim thai
    Dear các mẹ. Cho em hỏi bao nhiêu tuần thì băt đầu có phôi? bao nhiêu tuần có tim thai ạ? Em đi siêu âm được 7 tuần, nhưng mà bsi vẫn không thấy phôi và tim thai? bsi nghi thai lưu và bsi hẹn em...
    29/07/2017 15:07
    • 2 love
    • 23 bình luận