trang cá nhân của Phạm Quốc Duy Khuyên
  • Bước chân đầu đời của bé Bước chân đầu đời của bé
    Cherry yêu dấu của mẹ, mẹ nhớ hoài hình ảnh con bắt đầu buông tay đi những bứơc đi đầu đời của mình.Đối với nó không hề dễ dàng, nhưng con...
    21/04/2017 23:04
    • 0 love
    • 4 bình luận