trang cá nhân của phạm diệp hương
  • Bản sao của mẹ Bản sao của mẹ
    Ai cũng nói con giống y chang mẹ hồi nhỏ, nhưng ngoại nói hồi đó mẹ hiền hơn không hiếu động, nghịch ngợm giống con bây giờ. Nhưng mẹ yêu sao những...
    03/04/2017 08:04
    • 2 love
    • 4 bình luận