trang cá nhân của Nguyễn Mai Hương
 • Em hay bảo con là: con nhìn xem cả nhà ai cũng đi tất này, có mình con ko đi tất thôi, nếu ko đi tất là sẽ bị ốm, phải tiêm vào chân nhé, con sợ ko. Thế là nó chịu đi tất nhưng cũng chỉ được 1 lúc...
  30/12/2013 16:12
  • 2 love
 • Con mình cũng thế. Nhiều đêm rét kinh nghủng, đắp chăn dày vẫn thấy thiếu, thế mà nó cứ nằm chỏng chơ, ko chăn ko tất, vừa lo vừa bực.
  30/12/2013 14:12
  • 1 love
 • Em thấy thực sự giấc ngủ buổi trưa rất quan trọng, nó làm cho mình minh mẩn hơn. Trẻ con cũng thế thôi, có điều nó ham chơi thì mình phải điều chỉnh.
  30/12/2013 13:12
  • 1 love