trang cá nhân của Phạm Thị Hồng Hạnh
  • Bé hay bị tưa lưỡi
    Bé nhà hay mọc tưa lưỡi, đánh nhưng chỉ vài hôm là thấy lại mốc trắng
    03/12/2013 15:12
    • 1 love
    • 4 bình luận