trang cá nhân của Nguyễn Bảo Ngọc
 • Các mẹ có thể tham khảo để bảo vệ con khỏi Internet
  Các mẹ ơi em chia sẻ một chút Tình hình các con đang nghỉ dịch ở nhà, đang học online qua máy tính rất nhiều. Thời gian học thì bố...
  21/04/2020 22:04
  • 0 love
  • 1 bình luận
 • Quản lý con lên Internet
  Con em năm nay lên lớp 2, con phải học Online trực tuyến qua máy tính vì dịch. Nhưng con rất hay dùng nhiều máy tính chơi trò chơi. Có...
  21/04/2020 22:04
  • 0 love
  • 0 bình luận
 • Thông tin rất hay, cảm ơn mẹ đã đã chia sẻ tin hữu ích. Em cũng làm mẹ nên cũng muốn chia sẻ một chút bí quyết trong quá trình dạy con nhỏ. Chả là thỉnh thoảng con em phải ở nhà 1 mình vì bố mẹ đi...
  29/05/2020 13:05
  • 0 love
 • Thông tin rất hay, cảm ơn mẹ đã đã chia sẻ tin hữu ích. Em cũng làm mẹ nên cũng muốn chia sẻ một chút bí quyết trong quá trình dạy con nhỏ. Chả là thỉnh thoảng con em phải ở nhà 1 mình vì bố mẹ đi...
  29/05/2020 13:05
  • 1 love
 • Thông tin rất hay, cảm ơn mẹ đã đã chia sẻ tin hữu ích. Em cũng làm mẹ nên cũng muốn chia sẻ một chút bí quyết trong quá trình dạy con nhỏ. Chả là thỉnh thoảng con em phải ở nhà 1 mình vì bố mẹ đi...
  29/05/2020 13:05
  • 0 love