trang cá nhân của Satashi Nhok
  • 9 tháng 10 ngày 9 tháng 10 ngày
    Vậy là mẹ con mình sắp được gặp nhau rồi con nhỉ? Mang thai con tháng thứ 6 rồi mẹ con ta đã đồng hành bên nhau 2/3 chặn đường rồi đó! Chắc con...
    21/06/2018 12:06
    • 0 love
    • 4 bình luận