trang cá nhân của Bùi Thị Hạnh Ngân
  • Hỏi về doppler động mạch não/rốn.
    Cháu chào bác sĩ! Cháu mang bầu được 24 tuần 4 ngày, cháu đi siêu âm thì có kết quả là doppler động mạch não giữa...
    26/07/2018 07:07
    • 0 love
    • 2 bình luận