trang cá nhân của anh công bồ
  • Các mẹ cho e hỏi e có thai đi siêu âm được 7 tuần rồi Con đầu lòng chưa có kinh ngiệm đi siêu âm bs nói túi ối không có phôi thai trong khi túi ối vẫn phát triển bt Bs nói thai của e chậm phát...
    16/11/2015 00:11
    • 401 love