trang cá nhân của Nhất Chi Mai
 • Bé bị chân tay miệng
  Mấy hôm trước bé bị nấm lưỡi, đã bôi thuốc khỏi, hôm nay thấy tay bé nổi mụn đỏ ở các ngón tay, lòng bàn tay sần đỏ.Có phải bé bị chân tay miệng rồi k? mình lo quá các mom.
  14/02/2016 11:02
  • 0 love
  • 14 bình luận
 • Ăn bột đến khi nào?
  Bé nhà mình ăn bột gạo say được 2 tháng nay,dạo này bé có dấu hiệu chán ăn bột say từ gạo, ăn được nửa chừng là phun mưa.Mà hôm trước mình thử cho bé ăn cháo gạo thì chưa nhai được vậy phải làm...
  10/02/2016 22:02
  • 1 love
  • 10 bình luận
 • Cần mọi người giúp nhé: Bé bị dộp ra môi làm sao?
  Mấy hôm trời rét k đưa bé ra ngoài, chỉ thấy bé chảy nước dãi nhiều nghĩ bé sắp mọc răng.Hôm trước ấm cho bé ra ngoài chơi mới thấy ở môi trong bé có đốm trắng loang ra từng đám, lo quá các mom...
  10/02/2016 11:02
  • 0 love
  • 1 bình luận
Bé sơ sinh
Bé 1 tháng tuổi
Bé 2 tháng tuổi
Bé 3 tháng tuổi
Bé 4 tháng tuổi
Bé 5 tháng tuổi
Bé 6 tháng tuổi
Bé 7 tháng tuổi
Bé 1 tuổi
Bé 1 tuổi - 4 tháng
Bé 2 tuổi
Bé 2 tuổi - 1 tháng
Bé 2 tuổi - 3 tháng
Bé 2 tuổi - 4 tháng
Bé 2 tuổi - 5 tháng
Bé 2 tuổi - 8 tháng
Bé 2 tuổi - 9 tháng
Bé 2 tuổi - 10 tháng
Bé 3 tuổi
Bé 3 tuổi - 2 tháng
Bé 3 tuổi - 3 tháng
Bé 3 tuổi - 4 tháng
Bé 3 tuổi - 7 tháng
Bé 3 tuổi - 8 tháng
Bé 4 tuổi - 1 tháng
Bé 4 tuổi – 2 tháng
Bé 4 tuổi – 3 tháng
Bé 4 tuổi – 5 tháng
Bé 4 tuổi – 6 tháng
Bé 4 tuổi – 7 tháng
Bé 5 tuổi - 1 tháng
Bé 5 tuổi - 3 tháng
Bé 5 tuổi - 4 tháng
Bé 5 tuổi - 5 tháng