trang cá nhân của Phạm Châm
 • Huỳnh Ngọc Huy Bách/ Bắc/ Đức/ Hiếu/ Tuấn / Quốc
  03/04/2020 16:04
  • 3 love
 • Ở chỗ mình cứ hút chả ai nói được,bảo hút ít thôi, thì bảo có muốn hút đâu, căng thẳng quá, làm điếu. Hôm náo đấu tranh dữ quá thì các ông đi ra ngoài, nhưng ở ngoái nóng quá, lại chui vào phòng hút.
  06/10/2017 07:10
  • 0 love
 • Mình cũng may gặp dc ca trực của bác sĩ có tâm nên mới có động lực vậy đấy.
  05/10/2017 15:10
  • 0 love
Bé 5 tháng tuổi
Bé 6 tháng tuổi