My Little Island Lưu vào yêu thích

My Little Island

  • Giá bán: Liên hệ cửa hàng
  • Nhãn hiệu: Thương hiệu khác
  • Love
    1
  • 0 bình luận

Chương trình My Little Island là một chương trình học có 3 cấp độ dành cho học sinh trong độ tuổi mầm non từ 3-4 tuổi đến 5 tuổi.
Đây là Giáo trình mới nhất được PEARSON EDUCATION đưa ra với những nghiên cứu mới nhất My Little Island chuẩn bị cho học sinh mẫu giáo các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản nhất: Nghe – Nói- Đọc (Chuẩn bị Đọc) và Viết (Chuẩn bị Viết) qua mọi bài học.
Điểm nhất của Chương trình My little island đó là rất nhiều các câu chuyện theo suốt cả quá trình học. Chương trình My Little Island cũng xây dựng các hoạt động bằng phương pháp phát triển ngôn ngữ tự nhiên nhất, đó là qua TPR (phản hồi tổng thể), giúp trẻ học qua nhiều cách và hoạt động khác nhau và hiểu, sử dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh.
Điểm đặc biệt của My Little Island nữa là sự kết hợp của các phương pháp truyền thống với các kỹ năng công nghệ thông tin cũng như các kỹ năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, hợp tác và thích ứng với thay đổi mà học sinh trong thời đại nay cần hướng tới.
My Little Island 1-3 đều chuẩn bị cho học sinh các nội dung và mục tiêu cho trình độ Starters của Chứng chỉ Cambridge. Sau giáo trình My Little Island các bé có thể tiếp tục học giáo trình Our Discovery Island dành cho học sinh tiểu học.

Liên hệ cửa hàng.

Liên hệ cửa hàng.

Thông tin shop

Trung tâm ngoại ngữ Just Kids Trung tâm ngoại ngữ Just Kids
 
3 đánh giá
Khu phức hợp Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Xem bản đồ

Chú ý: MarryBaby không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với chủ shop