Trường Quốc tế Việt Úc VAS

Xem tất cả 163 Nhà trẻ, mầm non ở TP Hồ Chí Minh

Trường Quốc tế Việt Úc VAS sẽ xác định một cách rõ ràng các giá trị cốt lõi và tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả học sinh nhằm đạt được tiêu chuẩn cao nhất của mỗi giá trị trên tinh thần cải tiến liên tục. VAS sẽ xây dựng một tập thể xuất sắc các nhà quản lý, giáo viên và nhân viên trong nước và quốc tế – những người thực hiện một cách nhiệt huyết và hiệu quả những chương trình giáo dục của VAS.

VAS sẽ liên tục xây dựng mối giao tiếp thường xuyên và quan hệ gắn kết với phụ huynh mà ở đó phụ huynh đóng vai trò hỗ trợ đắc lực, giúp giáo viên phát triển tối đa tiềm năng của học sinh. VAS sẽ thu hút ngày càng nhiều học sinh cũng như mở rộng số lượng cơ sở giáo dục trên nền tảng của trách nhiệm và phát triển bền vững.

 
1 đánh giá
100% Đánh giá tốt
Hạng #149 /163 trong dịch vụ
Đánh giá gần nhất:
Me Ori

Giáo viên rất chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm

Nhà trẻ, mầm non
Giá chỉ từ (đv: Bộ )
Liên hệ
Báo giá:
Nhận báo giá chi tiết
Nhận báo giá

Nhận báo giá