Hệ thống trung tâm Anh ngữ Cleverlearn

Xem tất cả 97 Dịch vụ khác ở Hà Nội

Hệ thống trung tâm Anh ngữ Cleverlearn với phương pháp đào tạo nhấn mạnh vào ý nghĩa (các lời nói, hoạt động giao lưu của các học viên) hơn là theo khuôn mẫu (sự chính xác hay cấu trúc của ngôn ngữ).

Mục tiêu của Cleverlearn là giúp học viên có thể công du tới các nước trên thế giới và chuẩn bị kỹ lưỡng những vấn đề học viên sẽ gặp phải. Học viên sẽ có khả năng đối mặt và tồn tại trong những tình huống đa dạng thường nhật. Lớp học cũng sẽ cung cấp những cơ hội để học viên diễn tập những tình huống và giao tiếp thực trong cuộc sống.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 đánh giá
100% Đánh giá tốt
Hạng #55 /97 trong dịch vụ
Đánh giá gần nhất:
Me Ori

Môi trường rất tốt để bé khám phá và học hỏi

Dịch vụ khác
Giá chỉ từ (đv: )
Liên hệ
Báo giá:
Nhận báo giá chi tiết
Nhận báo giá

Nhận báo giá