Sự phát triển
của bé

1000 ngày đầu đời

1000 ngày đầu đời là giai đoạn duy nhất để tạo nền tảng cho sự phát triển tối ưu nhất của bé. Dinh dưỡng chính là chiếc chìa khóa của sự phát triển này, vì vậy đầu tư vào 1000 ngày đầu đời của bé chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho sự phát triển tương lai của bé.

 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT