Trang thông tin và cộng đồng Mẹ và Bé | MarryBaby
  • Kết nối với MarryBaby:
 

Tìm kiếm 1.000+ nhà cung cấp, 3.000+ thông tin dịch vụ, khuyến mãi trên Marrybaby.vn

Tham quan vườn thú thiếu nhi

Dịch vụ: Sân chơi mẹ và bé

Thời gian hoạt động của xe lửa và xe điện để Tham quan vườn thú thiếu nhi

+ Thứ 2 đến thứ 6    : Từ 8h30 – 11h30 và từ 13h00 – 16h30

+ Thứ 7 và Chủ nhật: Từ 7h00 – 17h00

+ Ngày lễ                   : Từ 07h00 – 18h00

Giá vé của xe lửa và xe điện

+ Trẻ em cao dưới 0m8                      : Miễn phí

+ Trẻ em cao từ 0m8 đến 1m3          : 15.000đ

+ Người lớn và trẻ em cao trên 1m3: 20.000đ

Tham quan vườn thú thiếu nhi

Loading...