Trang thông tin và cộng đồng Mẹ và Bé | MarryBaby
  • Kết nối với MarryBaby:
 

Tìm kiếm 1.000+ nhà cung cấp, 3.000+ thông tin dịch vụ, khuyến mãi trên Marrybaby.vn

Thẻ hội viên Thé Spa Saigon Centre

Dịch vụ: Dịch vụ cho mẹ

Green Card 4.000.000 VND/year

  • Thẻ ưu đãi, được sử dụng giá dành cho hội viên trong thời hạn một năm.  Không kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác.  Tặng 2 thẻ mát xa toàn thân trị giá 920.000 VND khi mua.

Royal Card 10.000.000 VND/year

  • Thẻ trả trước và trừ dần sau mỗi lần sử dụng.  Được áp dụng giá Hội viên ( tương đương giảm 20% ) trên tất cả các dịch vụ.  Được kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác.  Mua 1 thẻ Royal Card được tặng 5 phiếu mát xa tòan thân.

Platinum Card 20.000.000 VND

  • Thẻ trả trước và trừ dần sau mỗi lần sử dụng, không giới hạn thời gian.  Được áp dụng giá Hội viên ( tương đương giảm 20% ) trên tất cả các dịch vụ.  Được kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác.  Mua 1 thẻ Platinum Card được tặng 5 phiếu mát xa tòan thân và 5 phiếu chăm sóc da bằng Oxy jet.  Tổng trị giá quà tặng là 4.950.000 VND

Thẻ hội viên Thé Spa Saigon Centre

Loading...