2 PHÚT KHẢO SÁT TRÚNG QUÀ HẤP DẪN

 

Xin chúc mừng bạn Lương Ngọc Thảo đã thắng giải thưởng của chương trình

Họ và tên: Lương Ngọc Thảo
Email: [email protected]

A/ CÁCH THỨC NHẬN GIẢI

giao-qua

B/ QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN

qui-dinh-1

 

qui-tinh-2
qui-dinh-3