Chủ đề: Xác định tuổi thai theo vòng kinh nguyệt

Ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối là ngày 24/1/2014. Nếu tính theo vòng kinh nguyệt thì 24/1/2014 đến 31/5 thì thai được 18 tuần. Vậy nếu tính tuổi thai thật thì có thể được 18 – 2 tuần = 16 tuần. Theo kinh nghiệm dân gian, mẹ bầu sẽ ăn bao tử hầm tiêu vào tuần 33 và 34. Như vậy tính tuổi thai theo 18 hay 16 tuần là đúng? Và các trường hợp còn lại nếu yêu cầu phải làm theo tuổi thai thì nên chọn theo cách nào:
1/ Cách tính tuổi thai theo vòng kinh
2/ Lấy tuổi thai theo vòng kinh – 2 tuần

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10333 trả lời
  tích lũy được 14751 điểm
  1
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10140 trả lời
  tích lũy được 12109 điểm
  2
 • Ngọc Hồng
  • 614 chủ đề | 
  • 3688 trả lời
  tích lũy được 10470 điểm
  3
 • Mẹ Kem
  • 622 chủ đề | 
  • 7417 trả lời
  tích lũy được 9834 điểm
  4
 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32074 trả lời
  tích lũy được 8555 điểm
  5
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT