Chủ đề: Tuần thứ 36 rồi mà thai vẫn ngược… phải làm sao…?

Con gái mình đã được 36 tuần rồi mà vẫn bướng lắm… không chịu xoay gì cả… các mẹ nào có kinh nghiệm cho em lời khuyên với…!

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT