Chủ đề: Sữa bị hoi Con có còi cọc ko?

Các mẹ có biết sữa bị hoi là như thế nào ko,em thì chỉ biết là sữa đấy ko thơm thôi,ko biết sữa như thế có ảnh hưởng gì đến Con ko Nhi. Tại em có bà chi họ sữa cung hơi hơi Sinh đứa đầu thì còi lam nhưng đứa sau thi lại bụ băm.

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 • Sim Med
  • 16 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 100 điểm
  1
 • Đan Ngân
  • 5 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 80 điểm
  2
 • Bao Binh
  • 7 chủ đề | 
  • 1 trả lời
  tích lũy được 20 điểm
  3
 • Maya
  • 2 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 20 điểm
  4
 • Anh Nguyen
  • 1 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 20 điểm
  5
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT