Chủ đề: Số xoáy trên đầu con yêu

Lúc mới sinh nằm trong viện do đau mình phải nằm nên chỉ kéo mũ của con xuống đỉnh đầu thì mình biết con 2 xoáy. Đến hôm ra viện, về nhà bỏ hẳn mũ mới phát hiện con mình có tới 3 xoáy…vừa vui vừa lạ vì lần đầu tiên mình nhìn thấy 1 người có tới 3 xoáy. Dân gian hay nói 2 xoáy đã nghịch rùi, 3 xoáy không biết sẽ như thế nào nhỉ? Dù như thế nào thì mình cũng thấy vui vì đó là điều đặc biệt ở thiên thần của mình. Có mẹ nào cũng có thiên thần 3 xoáy hay nhiều hơn không, chia sẻ cùng mọi người đi nào!

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT