Chủ đề: Ôi chiếc xe máy của tôi

Bố Tôm dắt xe máy sang dường dể rửa xe. Một chiếc xe lao tới rất tự nhiên. Dâm thẳng vao duôi xe của mình. Biển só xe bay di khoảng 3m. Nát phần duôi xe. Dó là một cụ già di cắt cỏ. Cụ dừng lại dể xin lỗi. Trong túi cụ không có một nghìn nào. Vợ chồng tôi cũng không bắt dền cụ ay.Kết quả là sửa hết hơn 500.000d tiền xe.thế dấy

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32099 trả lời
  tích lũy được 8460 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10343 trả lời
  tích lũy được 7360 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 944 chủ đề | 
  • 12269 trả lời
  tích lũy được 6327 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10139 trả lời
  tích lũy được 6042 điểm
  4
 • Mẹ Subill
  • 589 chủ đề | 
  • 10359 trả lời
  tích lũy được 5375 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT