Chủ đề: Ôi chiếc xe máy của tôi

Bố Tôm dắt xe máy sang dường dể rửa xe. Một chiếc xe lao tới rất tự nhiên. Dâm thẳng vao duôi xe của mình. Biển só xe bay di khoảng 3m. Nát phần duôi xe. Dó là một cụ già di cắt cỏ. Cụ dừng lại dể xin lỗi. Trong túi cụ không có một nghìn nào. Vợ chồng tôi cũng không bắt dền cụ ay.Kết quả là sửa hết hơn 500.000d tiền xe.thế dấy

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • MarryBaby
  • 244 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 100 điểm
  1
 • Mẹ bé Mật
  • 16 chủ đề | 
  • 354 trả lời
  tích lũy được 68 điểm
  2
 • Thanh ngoan
  • 110 chủ đề | 
  • 1369 trả lời
  tích lũy được 64 điểm
  3
 • mẹ xí muội
  • 288 chủ đề | 
  • 3852 trả lời
  tích lũy được 56 điểm
  4
 • nguyễn thị thoan
  • 570 chủ đề | 
  • 14800 trả lời
  tích lũy được 54 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT