Chủ đề: Ôi chiếc xe máy của tôi

Bố Tôm dắt xe máy sang dường dể rửa xe. Một chiếc xe lao tới rất tự nhiên. Dâm thẳng vao duôi xe của mình. Biển só xe bay di khoảng 3m. Nát phần duôi xe. Dó là một cụ già di cắt cỏ. Cụ dừng lại dể xin lỗi. Trong túi cụ không có một nghìn nào. Vợ chồng tôi cũng không bắt dền cụ ay.Kết quả là sửa hết hơn 500.000d tiền xe.thế dấy

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32084 trả lời
  tích lũy được 16952 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10341 trả lời
  tích lũy được 14726 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 944 chủ đề | 
  • 12268 trả lời
  tích lũy được 12670 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10139 trả lời
  tích lũy được 12088 điểm
  4
 • nguyễn thị thoan
  • 618 chủ đề | 
  • 15559 trả lời
  tích lũy được 10780 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT