Chủ đề: Những điều trẻ nào cũng cần được rèn luyện

9 điều mà trẻ em nào cũng cần được ba mẹ rèn luyện:

1. Khả năng tự lập
2. Chia sẻ lòng biết ơn
3. Tinh thần trách nhiệm
4. Sự tôi luyện
5. Cảm giác an toàn
6. Kiểm soát tài chính
7. Văn hóa tinh thần
8. Sự hòa nhập
9. Kiến thức về giới tính

Các mẹ ưu tiên điều nào trong danh sách này nhỉ!

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 • Đào Văn Hoàng
  • 1 chủ đề | 
  • 1 trả lời
  tích lũy được 10 điểm
  1
 • Thanh thoảng
  • 1 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 10 điểm
  2
 • Phạm Văn Hoàng
  • 1 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 10 điểm
  3
 • Meo meo
  • 2 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 2 điểm
  4
 • Le ha
  • 2 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 2 điểm
  5
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT