Chủ đề: Nguyên tắc tích cực dạy con cách cư xử.

– Khen ngợi và nhắc lại những hành vi tốt của con; bỏ qua những hành vi chưa tốt của con bất cứ lúc nào có thể.

– Khi con chưa ngoan, hãy cố gắng giữ bình tĩnh, hướng sự chú ý của con sang những hành động khác có thể chấp nhận được.

– Đặt ra giới hạn và nguyên tắc rõ ràng; thực hiện những điều này ở mức độ phù hợp với con.

– Hãy nhất quán.

– Không sử dụng những từ ngữ không hay với con.

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT