Chủ đề: Lịch khám thai, siêu âm, uống thuốc của mẹ bầu cần chú ý:

Mình từ khi mang bầu lần thứ 2 rồi nhưng vẫn chưa biết việc khám thai quan trọng như thế nào, siêu âm để biết điều gì và những lịch và mốc thời gian siêu âm như thế nào là hợp lý, sự lăn tăn đó thể hiện qua thời gian mình mang bầu, giờ sinh song có thời gian ngồi lại chia sẻ cùng các mẹ kinh nghiệm và những lịch quan trọng mà bệnh viện Từ Dũ đưa ra nè, hi vọng giúp ích các mẹ nhà mình cần quan tâm nh​é !

Lần 1: Tuần thứ 5

 •  Siêu âm 2D (kiểm tra túi phôi trong buồng tử cung)
 •  Khám thai, kiểm tra nội tiết
 •  Uống thuốc vi chất dinh dưỡng
 •  Uống (tiêm) thuốc nội tiết (nếu cần)

Lần 2: Tuần thứ 8

 •  Siêu âm 2D (kiểm tra tim thai)
 •  Khám thai, kiểm tra nội tiết
 •  Uống thuốc vi chất dinh dưỡng
 •  Uống (tiêm) thuốc nội tiết (nếu cần)

Lần 3: Tuần thứ 12

 •  Siêu âm 4D (kiểm tra hình thái thai nhi)
 •  Khám thai, kiểm tra nội tiết
 •  Uống thuốc vi chất dinh dưỡng
 •  Uống (tiêm) thuốc nội tiết (nếu cần)

Lần 4: Tuần thứ 16

 •  Siêu âm 2D
 •  Khám thai, kiểm tra nội tiết
 •  Xét nghiệm máu (Tripple test)
 •  Uống thuốc vi chất dinh dưỡng
 •  Uống canxi, sắt và magie B6
 •  Uống (tiêm) nội tiết (nếu cần)

Lần 5: Tuần thứ 20

 •  Siêu âm 2D
 •  Khám thai, kiểm tra nội tiết
 •  Uống thuốc vi chất dinh dưỡng
 •  Uống thuốc canxi, sắt, magie B6
 •  Kiểm tra thai máy (3 lần / ngày)

Lần 6: Tuần thứ 22

 •  Siêu âm 4D (kiểm tra hình thái thai nhi)
 •  Kiểm tra thai máy (3 lần / ngày)

Lần 7: Tuần thứ 26

 •  Siêu âm 2D
 •  Khám thai, kiểm tra nội tiết
 •  Uống thuốc vi chất dinh dưỡng
 •  Uống thuốc canxi, sắt, magie B6
 •  Kiểm tra thai máy (3 lần/ ngày)

Lần 8: Tuần thứ 30

 •  Xét nghiệm máu, thử tiểu
 •  Làm thủ tục đăng ký đẻ
 •  Tiêm phòng uốn ván (AT1)
 •  Khám thai, siêu âm 2D
 •  Uống vi chất dinh dưỡng
 •  Uống canxi, sắt
 •  Bắt đầu ăn nhạt cho đến khi sinh

Lần 9: Tuần thứ 32

 •  Siêu âm 4D (kiểm tra hình thái thai nhi)
 •  Khám thai
 •  Thử tiểu
 •  Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt

Lần 10: Tuần thứ 34

 •  Khám thai, thử tiểu, siêu âm
 •  Tiêm phòng uốn ván (AT2)
 •  Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt

Lần 11: Tuần thứ 36

 •  Khám thai, thử tiểu, siêu âm
 •  Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt

Lần 12: Tuần thứ 38

 •  Khám thai, thử tiểu, siêu âm
 •  Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt

Lần 13: Tuần thứ 39

 •  Khám thai, thử tiểu, siêu âm
 •  Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt

Lần 14: Tuần thứ 40

 •  Khám thai, thử tiểu, siêu âm
 •  Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt

 

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT