Chủ đề: La mắng, dùng đòn roi thật sự có hiệu quả?

Hồi xưa các cụ thường bảo” thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào”. Các mẹ nghĩ sao về câu nói này? Theo mình chỉ đúng một phần thôi. Trên thực tế mình thấy đòn roi, la mắng không có tác dụng lắm khi các con đã “lì đòn”.
Kết quả hình ảnh cho dạy con bằng con bằng đòn roi
Giống như chuyện ở nhà mình. Chị mình và em gái mình rất hay mắng và đánh các con nhưng mình thấy các con ngày càng ngang bướng không ai nói được và cứ như một vòng tuần hoàn “con không nghe lời ->mẹ mắng, đánh->khóc (nhưng vẫn không nghe lời) -> khóc chán chuyển qua ăn vạ ->lại bị đánh”. Còn tớ tớ ít khi đánh mắng con, tớ chỉ nói ” mẹ nói con không nghe thì con muốn làm gì thì làm” rồi lơ đẹp ẻm luôn. ẻm không thấy mẹ không quan tâm thì ngay lập tứ sẽ chạy tới bên mẹ ” xin lỗi mẹ” và làm theo lời mẹ. Như thế tớ rút ra một điều đòn roi không phải lúc nào cũng tốt. Đó là suy nghĩ của tớ còn các mẹ thì sao?

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 • Vinh An
  • 6 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 20 điểm
  1
 • Robot Stem TPA
  • 22 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 10 điểm
  2
 • Phùng Tâm
  • 57 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 8 điểm
  3
 • Lofgarden
  • 13 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 3 điểm
  4
 • Pan Da
  • 268 chủ đề | 
  • 4102 trả lời
  tích lũy được 2 điểm
  5
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT