Chủ đề: Giấc ngủ đúng và quan trọng

Nếu bạn hiểu đúng và duy trì được nó thì bạn sẽ có sức khỏe rất tốt. Một ngày chỉ cần ngủ 7-8h. Ngủ từ 22h đêm nhé, giúp cho sụn xương đai ra đó, thêm vào đó ngủ giấc trưa từ 20-30 phút cũng giúp cho cơ xương phát triển hơn đó

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • nguyễn thị thoan
  • 565 chủ đề | 
  • 14696 trả lời
  tích lũy được 82 điểm
  1
 • Mẹ Bin Bo
  • 310 chủ đề | 
  • 8029 trả lời
  tích lũy được 72 điểm
  2
 • Thanh ngoan
  • 104 chủ đề | 
  • 1293 trả lời
  tích lũy được 70 điểm
  3
 • mẹ xí muội
  • 281 chủ đề | 
  • 3720 trả lời
  tích lũy được 64 điểm
  4
 • Mẹ bé Mật
  • 10 chủ đề | 
  • 320 trả lời
  tích lũy được 39 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT