Chủ đề: Giấc ngủ đúng và quan trọng

Nếu bạn hiểu đúng và duy trì được nó thì bạn sẽ có sức khỏe rất tốt. Một ngày chỉ cần ngủ 7-8h. Ngủ từ 22h đêm nhé, giúp cho sụn xương đai ra đó, thêm vào đó ngủ giấc trưa từ 20-30 phút cũng giúp cho cơ xương phát triển hơn đó

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32084 trả lời
  tích lũy được 16952 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10341 trả lời
  tích lũy được 14726 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 944 chủ đề | 
  • 12268 trả lời
  tích lũy được 12670 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10139 trả lời
  tích lũy được 12088 điểm
  4
 • nguyễn thị thoan
  • 618 chủ đề | 
  • 15559 trả lời
  tích lũy được 10780 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT