Chủ đề: Dạy bé sáng tạo

Người Hàn có phương pháp 3R (Reduce, Reuse, Recycle – Cắt giảm, tái sử dụng, tái chế) để dạy bé sáng tạo từ đó rèn luyện lối sống tiết kiệm. M
ẹ có thể dạy bé sáng tạo ra đồ chơi mới từ những thứ có sẵn trong nhà như chai lọ có thể dùng để vẽ, vỏ trứng, hộp carton cũ… Sáng tạo và tiết kiệm là 2 tư chất quan trọng của người thành công trong tương lai. 

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32098 trả lời
  tích lũy được 8459 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10343 trả lời
  tích lũy được 7360 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 944 chủ đề | 
  • 12269 trả lời
  tích lũy được 6328 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10136 trả lời
  tích lũy được 6042 điểm
  4
 • Mẹ Subill
  • 589 chủ đề | 
  • 10359 trả lời
  tích lũy được 5374 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT