Chủ đề: Dạy bé sáng tạo

Người Hàn có phương pháp 3R (Reduce, Reuse, Recycle – Cắt giảm, tái sử dụng, tái chế) để dạy bé sáng tạo từ đó rèn luyện lối sống tiết kiệm. M
ẹ có thể dạy bé sáng tạo ra đồ chơi mới từ những thứ có sẵn trong nhà như chai lọ có thể dùng để vẽ, vỏ trứng, hộp carton cũ… Sáng tạo và tiết kiệm là 2 tư chất quan trọng của người thành công trong tương lai. 

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32084 trả lời
  tích lũy được 8470 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10341 trả lời
  tích lũy được 7362 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 944 chủ đề | 
  • 12268 trả lời
  tích lũy được 6332 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10139 trả lời
  tích lũy được 6044 điểm
  4
 • nguyễn thị thoan
  • 618 chủ đề | 
  • 15559 trả lời
  tích lũy được 5384 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT