Chủ đề: Dạy bé sáng tạo

Người Hàn có phương pháp 3R (Reduce, Reuse, Recycle – Cắt giảm, tái sử dụng, tái chế) để dạy bé sáng tạo từ đó rèn luyện lối sống tiết kiệm. M
ẹ có thể dạy bé sáng tạo ra đồ chơi mới từ những thứ có sẵn trong nhà như chai lọ có thể dùng để vẽ, vỏ trứng, hộp carton cũ… Sáng tạo và tiết kiệm là 2 tư chất quan trọng của người thành công trong tương lai. 

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT