Chủ đề: Con trốn lật

Tình hình bé nhà em đuoc 5 tháng rồi mà chả ý kiến lật gì cả, cứ nằm im ah. Có ai giống tình trạng như em không, trốn lật thế này có chậm biết đi không biết các mẹ nhỉ

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT