Chủ đề: Con đi nhà sách

Cuối tuần mẹ dẫn con đi nhà sách chơi, con đã biết tự chọn sách rồi nhé, con chọn được một quyển sách hình động vật thật to rồi vuốt ve như “yêu thương” lắm rồi nhanh chóng “về, về”…

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT