Chủ đề: Chọc Ối có nguy hiểm không?

Em vừa làm Tripple test, em bé dương tính với down. Em đang chờ sau 16 tuần thì chọc ối để làm 
xét nghiệm tiếp xem chắc chắn không. Không biết là chọc ối sẽ nguy hiểm như thế nào ạ?

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT