Chủ đề: Bé uống sữa similac neosure IQ bị táo!

Bé nhà mình còi lại lười uống sữa mình mới đổi sữa similac neosua dành cho trẻ nhẹ cân thì bé lại bị bón hic 3 ngày bé mới chịu ị!? Không ị được thì uống ít mà uống ít thì sao tăng cân đươc các mẹ nhỉ.

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT