Chủ đề: Bé tập tô mầu

Mẹ mua cho quyển sách hồng
Tôm cầm màu vẽ tô cùng mầu luôn
Tô vẹt rồi dến bộ nông
Tô luôn chị Sóc màu den quá trời
Hết chim rồi dến vịt giời
Tôm tô mầu dỏ từ dầu tới chân

Mầy nài cũng vẽ là xong
Một vòng den dỏ là xong sách hồng.

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32084 trả lời
  tích lũy được 25427 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10341 trả lời
  tích lũy được 22089 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 944 chủ đề | 
  • 12268 trả lời
  tích lũy được 19005 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10139 trả lời
  tích lũy được 18132 điểm
  4
 • nguyễn thị thoan
  • 618 chủ đề | 
  • 15559 trả lời
  tích lũy được 16168 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT