Chủ đề: Bé tập tô mầu

Mẹ mua cho quyển sách hồng
Tôm cầm màu vẽ tô cùng mầu luôn
Tô vẹt rồi dến bộ nông
Tô luôn chị Sóc màu den quá trời
Hết chim rồi dến vịt giời
Tôm tô mầu dỏ từ dầu tới chân

Mầy nài cũng vẽ là xong
Một vòng den dỏ là xong sách hồng.

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32098 trả lời
  tích lũy được 16918 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10343 trả lời
  tích lũy được 14720 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 944 chủ đề | 
  • 12269 trả lời
  tích lũy được 12654 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10136 trả lời
  tích lũy được 12084 điểm
  4
 • Mẹ Subill
  • 589 chủ đề | 
  • 10359 trả lời
  tích lũy được 10749 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT