Chủ đề: Bé tập tô mầu

Mẹ mua cho quyển sách hồng
Tôm cầm màu vẽ tô cùng mầu luôn
Tô vẹt rồi dến bộ nông
Tô luôn chị Sóc màu den quá trời
Hết chim rồi dến vịt giời
Tôm tô mầu dỏ từ dầu tới chân

Mầy nài cũng vẽ là xong
Một vòng den dỏ là xong sách hồng.

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • Mẹ bé Mật
  • 17 chủ đề | 
  • 377 trả lời
  tích lũy được 76 điểm
  1
 • MarryBaby
  • 244 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 70 điểm
  2
 • mẹ xí muội
  • 291 chủ đề | 
  • 3914 trả lời
  tích lũy được 57 điểm
  3
 • Thanh ngoan
  • 115 chủ đề | 
  • 1447 trả lời
  tích lũy được 50 điểm
  4
 • Mẹ Bin Bo
  • 319 chủ đề | 
  • 8177 trả lời
  tích lũy được 39 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT