Chủ đề: Bé nhà mình chậm lớn

Bé nhà mình được 3 tháng tròn rùi mà mới được có hơn 5kg thui. Sữa ngoài thì không chịu uống, không chịu ngậm vú giả, phải làm thế nào đây.

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT